Financiering en missie Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) heeft als doel de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor de leefbaarheid in de wijken, maar ook voor de sociaaleconomische positie van de bewoners. Het fonds SOFIE en de Rabobank ondersteunen SWRZ hier financieel in. Deze drie organisaties dragen hierdoor bij aan hun missie om de woningen te verduurzamen.

In een drieluik van artikelen staat de aanpak van deze financieringsconstructie en de missie van SWRZ beschreven. Lees de artikelen op de website van SOFIE.

Links naar artikelen:

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 1 | Financieren met SOFIE en de Rabobank (sofierotterdam.eu)

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 2 | Voor en met bewoners kijken naar de wijk (sofierotterdam.eu)

Wijkverbetering Rotterdam Zuid deel 3 | Verduurzamen als missie (sofierotterdam.eu)