Over ons

Wie zijn wij

Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) is een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (www.nprz.nl). Samen met de bewoners van Rotterdam Zuid werken verschillende organisaties, instellingen en partijen aan het verbeteren van het opleidingsniveau, werkmogelijkheden, veiligheid en woonkwaliteit in de wijken.

NPRZ richt zich vanuit één visie op drie pijlers: school, werk en wonen. In de afgelopen jaren heeft NPRZ al veel bereikt op het gebied van school en werk, maar het verbeteren van de pijler wonen bleef achter. Vanuit de ideeën en ambities van NPRZ is in samenwerking met gemeente Rotterdam en Brink Management / Advies de Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid ontstaan. SWRZ richt zich voornamelijk op de pijler wonen in Rotterdam Zuid. Dit doen wij vooral door bestaande woningen in de wijk te verbeteren; door woningen op te knappen en kleinere woningen te vergroten. De stichting wil daarmee bijdragen aan fijne en gezonde wijken. SWRZ is een stichting zonder winstoogmerk om maatschappelijke doelstellingen op private wijze te realiseren en heeft een eigen bestuur.

Wat doen wij

Wij willen bestaande woningen in Rotterdam Zuid graag toekomstbestendiger en duurzamer maken. Dat doen we door ervoor te zorgen dat de woningen voldoen aan de standaard van de huidige tijd. Daarmee kan niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige generatie gebruik maken van de woningen op Zuid. Om dat te bereiken pakken wij beschikbare woningen grondig aan. We knappen de woningen op, waar mogelijk breiden we de woningen uit of voegen kleine woningen samen. De opgeknapte woningen verhuren we in het middeldure segment, net boven de liberalisatiegrens. Het liefst aan mensen uit de wijk die ook na het volgen van een opleiding of het vinden van beter werk graag in Rotterdam Zuid willen blijven wonen. Of aan jongeren uit Zuid die op zichzelf willen gaan wonen. Aan mensen die voor langere periode buiten Rotterdam (Zuid) hebben gewoond en nu weer terugkeren of aan mensen die elders in Rotterdam hebben gewoond en nu weer op Zuid willen wonen, bijvoorbeeld vanwege stijgende huurprijzen elders. Na een aantal jaren kijken we of we de woningen kunnen verkopen, waarbij de huurders of andere bewoners uit de wijk als eerste in aanmerking komen.

Hoe ontstaan

Met hun initiatieven willen de partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) de bewoners van Zuid een beter en aantrekkelijker woonklimaat bieden. Het idee voor Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ) komt voort uit een tender die is uitgeschreven om het woningaanbod op Zuid te verbeteren. Brink Management / Advies kwam met het winnende plan, heeft de stichting bedacht en de oprichting georganiseerd.

Het verrichten van veelvuldig kleinschalige verbeteringen binnen een groot werkgebied maakt SWRZ een waardevolle toevoeging naast de andere initiatieven van NPRZ. Door verschillen in aanpak en werkgebied, versterken de instrumenten elkaar en kan de doelstelling van NPRZ sneller worden gerealiseerd.

Achtergrond

SWRZ wordt gefinancierd met een combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen, dat de stichting revolverend in zet om daarmee zo veel mogelijk impact in de wijken te maken. Dit betekent dat het geld dat SWRZ verdient door verhuur en verkoop van woningen niet als winst houdt, maar blijft investeren in kleinschalige ingrepen verspreid over de wijken, totdat de doelstelling bereikt is.

De gemeente Rotterdam verstrekt een subsidie die het startkapitaal voor de stichting vormt. Hiermee worden de eerste woningen verworven, verbouwd en verhuurd en met een groeiende portefeuille wordt het eigen vermogen opgebouwd. Om meer woningen te kunnen verbeteren, trekt de stichting aanvullende financiering aan bij Sofie en Rabobank. Door woningen te verhuren in plaats van meteen door te verkopen, kan de stichting meeprofiteren van de waardeontwikkeling in het gebied en het resultaat herinvesteren in de doelstelling.