Partners

De wijk verbeteren kunnen wij natuurlijk niet alleen! Wij werken het liefst samen met lokale partners op Zuid, ieder met zijn eigen expertise en sterke affiniteit met de wijk of de opgave. Niet alleen commerciële partijen, maar ook met maatschappelijke organisaties gaan wij graag in gesprek. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
www.nprz.nl

Gemeente Rotterdam

Initiatiefnemer, partner en subsidieverstrekker
www.rotterdam.nl

Brink

Overall proces- en programmamanagement
www.brink.nl

BRiQ

Verhuur en Beheer woningen
www.briq.nl

Balanshuis

Energieadviseur en aanpak woningen
www.balanshuis.nl

Rabobank

Rabo verstrekt financieringen aan Stichting Wijkverbetering Rotterdam-Zuid voor de aankoop, renovatie en verbouwing van woningen.

www.rabobank.com

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

SOFIE verstrekt een financiering aan Stichting Wijkverbetering Rotterdam-Zuid voor de aankoop, verbetering, samenvoegen of vergroten en het energiezuinig maken van woningen in het NPRZ-gebied.

www.sofierotterdam.eu